Welkom

Hengelsportvereniging De Zonnebaars Meers:

H.S.V De Zonnebaars Meers is gevestigd te Meers / Stein. De vereniging zorgt voor goede vismogelijkheden in de gemeente Stein. De vereniging beschikt over een eigen viswater ‘’ Kleine L’Ortye grindgat ‘’ gelegen aan de Battenweg / Veldjensweg achter de voetbaltreinen van Havantia te Meers.
De vereniging organiseert jaarlijks activiteiten, en behartigd lokaal de belangen van de sportvisserij. De Hengelsportvereniging is aangesloten bij Sportvisserij Limburg en bij Sportvisserij Nederland.

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering kunnen de leden beslissen over het beleid van de vereniging. Voor het uitvoeren van activiteiten heeft de vereniging vrijwilligers nodig, Mocht u interesse hiervoor hebben laat dit dan even weten bij de jaarvergadering of bij de secretaris.

Opgericht 15 Oktober 1935

Onder nr. 40188182 KvK Zuid-Limburg.

Bankrekening 114133212 Rabobank Elsloo

 

 

 

Nieuws
Federatief
Landelijk

Het laatste verenigingsnieuws

Neem jullie afval mee naar huis!

Neem jullie afval mee naar huis!

05
Jun 2020

Geachte leden, dagpasvissers, nachtvissers en overige gebruikers van het verenigingsterrein, Helaas krijgen wij als bestuur steeds vaker berrichten uit de buurt van overlast veroorzaakt door de vissers aan de ' pool ' Wij willen nogmaals iedereen met klem op de voorwaarden geldend voor het gebied, zoals vermeld in de vergunningen en aanvullende lijsten wijzen! Neem jullie afval mee naar huis! Laat jullie afvalzakken niet achter bij de parkeerplaats de omheining of de glasbak! Afval achterlaten in het openbaar gebied staat een geldboete op van 390 Euro! Wij wijzen een ieder erop dat wij bij overtreding aangifte doen! Hier zal de komende tijd extra op worden toegezien en op worden gehandhaafd.

Lees verder

Corona maatregelen

Corona maatregelen

13
Apr 2020

Dringend advies: neem coronamaatregelen strikt in acht 13 april 2020 Het is prachtig visweer en ook de vooruitzichten voor de Paasdagen zijn veelbelovend. Gelukkig is sportvissen nog toegestaan. Dat is een goede zaak, want vissend een frisse neus halen biedt in deze moeilijke tijden ontspanning en is goed voor de geestelijke gezondheid. Sportvisserij Nederland hecht daarbij zeer aan een strikte naleving van de maatregelen die de overheid heeft genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het strikt naleven van de door het kabinet afgekondigde maatregelen – die in ieder geval tot 28 april van kracht zijn – is essentieel om te kunnen blijven vissen. Dit is zowel van belang voor je eigen gezondheid, als voor de gezondheid van anderen. Neem deze maatregelen daarom serieus en handel hier als sportvisser naar. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat we de komende tijd kunnen blijven vissen. Daarom brengen we de volgende richtlijnen nogmaals met klem onder de aandacht: • Heb jij of een gezinslid verschijnselen van griep of verkoudheid? Blijf dan thuis! • Ben je volledig klachtenvrij en wil je gaan vissen? Ga dan altijd alleen op pad – ook als je naar de visstek reist of wanneer je met een boot het water opgaat. • Kies je stekken bij grote voorkeur in landelijk gebied, zodat je geen of weinig andere mensen tegenkomt en het verbod op groepsvorming niet overtreedt. • Houd je te allen tijde aan de minimale afstand van 1,5 meter. Neem echter het zekere voor het onzekere en houd zoveel mogelijk afstand. Dit betekent bijvoorbeeld dat je geen bivvies naast elkaar plaatst (ook niet op 1,5 meter afstand), niet bij andere sportvissers gaat buurten en geen foto’s van elkaars vangsten maakt. Ook al dan niet toevallige groepsvorming en samenkomsten zijn verboden, dus voorkom dat je deze indruk wekt en vis alleen. • Tot zeker 1 juni 2020 geldt er een verbod op samenzijn. Het houden van viswedstrijden – in welke vorm dan ook – is onder geen enkel beding toegestaan. Ook als je voldoende afstand tot andere sportvissers houdt. Verbod op samenscholing Via een ingestelde noodverordening (die geldt in alle gemeenten) kunnen burgemeesters sneller en gemakkelijker optreden als groepen mensen zich buiten vertonen. Op dit moment geldt er een verbod op een samenscholing van drie of meer mensen die geen onderdeel uitmaken van hetzelfde huishouden. Met de Paasdagen in zicht, zal er intensief worden gehandhaafd door BOA’s en politie. Houd je daarom aan de bovenstaande maatregelen en adviezen en bespaar jezelf een boete van € 390,-.

Lees verder

Uw Vispas 2020, wat gaat er veranderen?

Uw Vispas 2020, wat gaat er veranderen?

14
Aug 2019

Beste leden van Hengelsportvereniging De Zonnebaars Meers, De ledenadministratie vervult een belangrijke en zeer arbeidsintensieve rol in het verenigingsleven. Het uitgeven en versturen van de Vispassen, en het registreren van de betalingen kostte onze vereniging veel tijd, geld en energie. Dat geeft voor het bestuur (lees penningmeester) zoveel extra werk dat is besloten om voortaan gebruik te gaan maken van de Service Ledenadministratie van Sportvisserij Nederland, zoals bijna alle grotere verenigingen in Nederland al langer deden. Het bestuur en de laatste algemene ledenvergadering heeft daarom besloten om gebruik te maken van de service ledenadministratie van Sportvisserij Nederland. Wat houdt dit precies in voor u? Sportvisserij Nederland zal begin november de contributie incasseren namens Hengelsportvereniging De Zonnebaars Meers, de leden zonder automatische incasso ontvangen half november een factuur met acceptgiro en machtigingsformulier. De consequentie is dat U voortaan Uw Vispas en betalingsverzoek daarvoor direct van Sportvisserij Nederland gaat ontvangen. Daarom ontvangt U rond 15 november 2019 een brief van Sportvisserij Nederland met een acceptgiro en een verzoek om een machtiging voor automatische betaling. Dit geldt overigens niet voor de leden die al via automatische incasso betalen. Voor diegenen die al een Machtiging hebben afgegeven verandert er niets, bij hen wordt het bedrag van het Lidmaatschap begin november automatisch afgeschreven. Als U de Machtiging invult en terugstuurt (de toeslag van 5 € vervalt dan), krijgt U voortaan automatisch en zonder extra kosten Uw Vispas opgestuurd. De automatische afschrijving van de contributie zal dan plaats vinden in begin november van elk jaar. Overigens kunt U de afschrijving via de bank altijd terugdraaien met een druk op de knop (voor iedereen die internetbankiert), of via Uw bankkantoor, als U dat zou willen. Als U geen Machtiging wilt afgeven, om welke reden dan ook, kunt U de Acceptgirokaart invullen en betalen. Maar gezien de hoge kosten die de banken tegenwoordig rekenen voor een acceptgiro aan ons en de jaarlijkse administratie die wij (lees Sportvisserij Nederland) daarvoor moeten uitvoeren, worden U de extra kosten dan in rekening gebracht. Deze kosten lopen nu al op tot 5 €. Daardoor gelden voor 2020 de volgende tarieven: Lidmaatschap (de Vispas) kost dan 41€ de JeugdVispas (voor leden tot 14 jaar) blijft 14,50€ en een Extra Vispas (voor leden die al van een andere vereniging lid zijn) 18,50€. Na betaling stuurt Sportvisserij Nederland de VISpas van H.S.V. De Zonnebaars Meers rechtstreeks naar u toe. Dit houdt echter in dat de leden, die veranderingen willen doorgeven, dit nu rechtstreeks moeten doen bij Sportvisserij Nederland per e-mail: ledenadministratie@vispas.nl of via telefoon 0900-2025358 (€1,- per gesprek). Sportvisserij Nederland is tijdens werkdagen tussen 09:00 – 17:00 te bereiken en kunnen eventuele problemen meteen oplossen. Bovendien is er voor onze vereniging nu altijd continuïteit wat betreft de ledenadministratie. Let op, voor de betaling geldt dus een andere IBAN, namelijk NL04INGB0650393872 ten name van Sportvisserij Nederland. Met vriendelijke groet, Het bestuur van Hengelsportvereniging De Zonnebaars Meers info@hsvdezonnebaarsmeers.nl

Lees verder

Forellendag 2019

Forellendag 2019

03
Mrt 2019

H.S.V. De Zonnebaars Meers 1935 2019 Beste Hengelsportvriend, Langs deze weg willen we u als lid van H.S.V De Zonnebaars Meers, uitnodigen om op Nationale hengelsportdag deel te nemen aan de Forellendag 2019 met aansluitend BBQ. Op zaterdag 25 mei 2019 vanaf 12:00uur t/m 18:00uur Bij forellenvijver Bergeinde Vossenstraat 1 Opoeteren (Maaseik) Voor deelname aan deze dag vragen wij een eigen bijdrage van €15,- voor leden en €28,- voor niet leden. Aanmelden vóór 15 April 2019 via Email: info@hsvdezonnebaarsmeers.nl. Of bij het secretariaat op afspraak. Eigen bijdrage dient bij inschrijving te worden voldaan. Bij voorkeur eigen bijdrage per overschrijving via de bank van H.S.V. De Zonnebaars Meers: IBAN: NL89RABO0114133212 BIC: RABONL2U. Onder vermelding van forellendag met uw naam en achternaam. Voor het vissen op forel wordt voor iedere deelnemende visser 5 forellen uitgezet. Er zal worden gevist van 12:00uur t/m 16:30uur. Vanaf +/- 16:30uur is de BBQ. BBQ Keuze uit: Saté, Varkens Filet, Kipfilet, Hamburger, Speklap en Barbequeworst. ( 4 stuks per persoon ) Sauzen: Barbecuesaus, Knoflooksaus en Cocktailsaus. Salades: Witte koolsalade, Komkommersalade, Aardappelsalade en Pasta salade. Fruit: Meloen, Verse Fruitsalade, Stokbrood en kruidenboter. Uw VISpas 2019 van H.S.V. De Zonnebaars Meers nog niet afgehaald? Dit kan uiterlijk nog tot en met 30 Mei 2019 a.s. hierna zijn wij genoodzaakt alle niet afgehaalde vispassen te retourneren aan Sportvisserij Nederland. Waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019. Door te stemmen kunnen sportvissers invloed uitoefenen op de werkwijze van het waterschap. Sportvisserij Limburg steunt in het bijzonder sportvisserijkandidaat Gerard IJff, nummer 2 op lijst 11 Water Natuurlijk Limburg. Hij heeft hart voor de hengelsport en wil zich hiervoor sterk maken. Meer info: www.sportvisserijlimburg.nl/waterschapsverkiezingen. Secretariaat: S. Hannemann Vresmansstraat 8 6181NL Meers. Email: info@hsvdezonnebaarsmeers.nl. http://hsvdezonnebaarsmeers.mijnhengelsportvereniging.nl/

Lees verder

Waterschapsverkiezingen

Waterschapsverkiezingen

01
Mrt 2019

Op 20 maart 2019 vinden, gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezingen, de Waterschapsverkiezingen plaats. Voor sportvissers zijn deze verkiezingen erg belangrijk. De waterschappen beheren namelijk het grootste deel van onze viswateren. Zij bepalen de mogelijkheden voor de visstand en de beschikbaarheid van visstekken. Door te stemmen kunnen sportvissers invloed uitoefenen op de werkwijze van het waterschap. Sportvisserij Limburg steunt Water Natuurlijk Limburg (lijst 11), omdat deze partij vissen als speerpunt in haar programma heeft staan. Sportvisserij Limburg steunt daarbij in het bijzonder Gerard IJff, nummer 2 op lijst 11. Hij heeft hart voor de hengelsport en wil zich hiervoor sterk maken. Gerard IJff wil zich o.a. inzetten voor schoon visrijk water, toegankelijke oevers en stekken (ook voor mindervaliden), het tegengaan van verontreiniging van het water door meststoffen en medicijnresten, het opheffen van migratiebelemmeringen voor vissen en een natuurgericht peil- en maaibeheer. Dit zodat de sportvisser optimaal kan genieten van mooie visstekken in Limburg. Sportvisserij Limburg verzoekt u om de leden van uw vereniging op de hoogte te brengen van de Waterschapsverkiezingen en ze op te roepen om te gaan stemmen op 20 maart 2019. Het liefst natuurlijk op sportvisserijkandidaat Gerard IJff, nummer 2 op de lijst van Water Natuurlijk Limburg. Sportvisserij Limburg stelt het erg op prijs als u via de communicatiemiddelen van uw hengelsportvereniging aandacht wil besteden aan de verkiezingen. In de bijlage treft u o.a. beeldmateriaal, PowerPoint slides en de digitale versie van de verkiezingsposter en -flyer aan. Deze kunt u gebruiken voor de website, nieuwsbrief of social media kanalen van uw vereniging. Voor extra achtergrondinformatie, nieuws en campagnebeelden verwijs ik u graag naar: www.sportvisserijlimburg.nl/waterschapsverkiezingen/ Mocht u vragen over de campagne of tips hebben m.b.t. evenementen die Gerard IJff kan bezoeken, dan kunt u zich wenden tot Cindy Lemmens via: cindy@sportvissserijlimburg.nl of 0475 350053. Wij hopen dat u samen met de leden van uw vereniging gaat stemmen op 20 maart 2019 op Gerard IJff, nummer 2 op de lijst van Water Natuurlijk Limburg en al uw familieleden, vrienden, kennissen en vismaten oproept om ook te gaan stemmen! Samen met Gerard IJff kunnen we veel betekenen voor de sportvisserij! Met vriendelijke groet, Mede namens sportvisserijkandidaat Gerard IJff,

Lees verder

Welkom

Hengelsportvereniging De Zonnebaars Meers:

H.S.V De Zonnebaars Meers is gevestigd te Meers / Stein. De vereniging zorgt voor goede vismogelijkheden in de gemeente Stein. De vereniging beschikt over een eigen viswater ‘’ Kleine L’Ortye grindgat ‘’ gelegen aan de Battenweg / Veldjensweg achter de voetbaltreinen van Havantia te Meers.
De vereniging organiseert jaarlijks activiteiten, en behartigd lokaal de belangen van de sportvisserij. De Hengelsportvereniging is aangesloten bij Sportvisserij Limburg en bij Sportvisserij Nederland.

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering kunnen de leden beslissen over het beleid van de vereniging. Voor het uitvoeren van activiteiten heeft de vereniging vrijwilligers nodig, Mocht u interesse hiervoor hebben laat dit dan even weten bij de jaarvergadering of bij de secretaris.

Opgericht 15 Oktober 1935

Onder nr. 40188182 KvK Zuid-Limburg.

Bankrekening 114133212 Rabobank Elsloo

 

 

 

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies